Výstelky z plastů

Volné výstelky

slouží především jako ochrana podzemních i nadzemních betonových jímek a záchytných van úložišť chemikálií.

ZOMAplast - Výstelky z plastů přímo do výrobce.
ZOMAplast - Výstelky z plastů přímo do výrobce.
ZOMAplast - Výstelky z plastů přímo do výrobce.


Pro použití jako tlaková izolace nebo izolace přesně kopírující povrch se využívá folií s výstupky, pevně ukotvenými v betonu.

Často využívaná je výstelka zavěšená v nádržích jako náhrada pogumování, smaltu apod.
Z materiálů je využíváno nejčastěji PE folií v tloušťkách 2–5 mm.

Lepené výstelky

Pro lepení se využívají výstelky především z materiálů s vysokou chemickou odolností, zejména z fluoroplastů:

  • PVDF
  • E-CTE
  • FEP
  • PFA

Lepení je prováděno nejčastěji vakuově, zkouška celistvosti se provádí elektrickou jiskrou.