Absorbéry

Pro čištění odplynů navrhujeme a vyrábíme systémy absorpční nebo mokré elektrofiltry, pro pevné úlety dodáváme systémy mokrého odprášení.

ZOMAplast - plastové absorbéry přímo do výrobce.
ZOMAplast - plastové absorbéry přímo do výrobce.


Projekt absorpce zahrnuje vždy celý absorpční systém: návrh typu absorbéru, návrh sorbentu, návrh způsobu likvidace vyčerpaného sorbentu.

Základními dodávanými typy absorbérů jsou: TCA kolony (Turbulent Contact Absorption) s pohyblivou náplní, pěnové pračky, mlžné pračky, náplňové pračky s klasickou náplní, kloboučkové kolony, Venturiho pračky, mokré odprášení.

Z hlediska proudového uspořádání absorbéry stojaté nebo ležaté.

ZOMAplast - plastové absorbéry přímo do výrobce.
ZOMAplast - plastové absorbéry přímo do výrobce.


Miniaturní prací systémy jsou využívány jako pračky laboratorní či jako odtah reaktorů.

ZOMAplast - plastové absorbéry přímo do výrobce.