Reaktory

V případě reaktorů jde o nádoby exponované většinou za zvýšené teploty, tlaku, často vakua, vybavené systémem míchání, topnými nebo chladícími registry, systémem rozprašování kapaliny či její aerace.

Příslušenstvím bývá odtahový systém s vypírkou odplynů a různá instrumentace čidly měření a regulace.

Technologie navíjení větších tlouštěk umožňuje provozování nádob za vyšších teplot než je obvyklé: PP-H až 120 °C PE-100 až 90 °C