Poloprovozy, výzkumná pracoviště

V posledním období vyrábí ZOMAplast kompletní zařízení čtvrtprovozů, poloprovozů a dalších experimentálních pracovišť.


Možnosti sestav:

 • Nádoby s míchadly, ohřevem či chlazením
 • Provedení nádob tlakové i beztlaké, i pro teploty nad 150 °C
 • Dávkovací a ředící jednotky
 • Poloprovozní i laboratorní digestoře
 • Laboratorní pračky plynu
 • Neutralizátory odpadních roztoků


Základní materiály:

 • PP
 • PVDF
 • E-CTFE
 • FEP
 • PFA