Odlučovače kapek

V průmyslu velmi důležité je odloučení kapalné fáze z odtahových nebo výfukových plynů.
Zamezí se tím především korozi, zmizí pára v odtahu, z komínů při nízkém rosném bodu přestane „pršet“.Navrhujeme a vyrábíme:

  • vírníky pro záchyt kapek velikosti nad 50 µ a mokré odprášení
  • odlučovače lamelové pro záchyt kapek nad 10 µ
  • elektrostatické odlučovače pro záchyt kapek nad 2 µ
  • odlučovače vláknové pro záchyt kapek nad 0,8 µ
Návrh odlučovače se snaží vždy vyhledat optimální variantu pro poměr účinnost/tlaková ztráta.