Historie firmy

ZOMAplast s.r.o., Přerov byl založen v roce 1992.

Vznikl privatizací závodu Plasty, akciové společnosti Precheza Přerov a navazuje tak na tradici výroby zařízení z konstrukčních termoplastů z počátku 70. let, kdy původně potrubářská dílna začala vyrábět nádrže z polypropylenu.

Po revoluci v 90. letech, kdy se postupně do ČR dostávaly nové technologie a materiály, se společnost rozrostla jak svým výrobním programem, tak i výrobními kapacitami. Vedle chemických a farmaceutických podniků se odběratelem staly železárny (mořírny) a elektrárny (chem. úpravny vody). Výrobní společnost se postupně stala dodavatelem technologických celků.

Od roku 2003 jsme jediným tuzemským výrobcem homogenních spirálně vinutých velkoprůměrových rour na plášťě zásobních nádrží a procesních nádob.
V rámci dodávek investičních celků zabezpečujeme celou linii: návrh, projekt, technická dokumentace, výroba, montáž, oživení celku u provozovatele.

Dlouholetým sledováním našich výrobků v provozních podmínkách se nám podařilo vytvořit solidní bázi výrobkovou i kompletační. Nabízíme zařízení s životností, dokladovanou uznávanou normou, výpočtem i „historickou“ referencí.

V roce 1999 odkoupil ZOMAplast akcie strojírenského závodu PRECHEZA Přerov a založil dceřinnou společnost PREST Přerov a.s., která orientuje svůj výrobní i dodavatelský program především do chemického strojírenství.


Certifikáty