Plastová míchadla

První vzory míchadel jsme v ZOMAplastu vyrobili již před více než dvaceti lety. Tvary a vlastnosti míchadel se za tu dobu proměnily, co ale zůstává neměnné je naše snaha o perfektní a odolný produkt. Dnes se specializujeme především na vývoj a výrobu plastových míchadel pro velmi korozní prostředí. Není výjimkou, že jsou míchadla namáhána jak mechanicky tak i teplotně. Je proto důležité při výrobě používat vhodné a odolné materiály. Na kvalitě materiálu a řemeslném provedení si dáváme záležet.


ZOMAplast - plastová míchadla pro korozní prostředí přímo do výrobce.


Při vývoji míchadel spolupracujeme s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, fakultou Technologickou - máme tak jistotu, že softwarové modely budou odpovídat realitě.

Umíme vyrobit míchadla odpovídající starší ČSN včetně oborových norem:

 • lopatková míchadla

 • vrtulová míchadla

 • turbínová míchadla

 • kotvová míchadla

 • rámová míchadla

 • šroubová míchadla


ZOMAplast - plastová míchadla pro korozní prostředí přímo do výrobce.
ZOMAplast - plastová míchadla pro korozní prostředí přímo do výrobce.


Návrh samotného míchacího systému, vč. jejich modifikací, je naše výrobní know-how. Parametry, které jsou potřeba vzít v úvahu jsou:

 • typ míchacího členu

 • počet etáží míchadla

 • poloha v nádrži (šikmé, excentricky uložené)

 • otáčky míchadel

 • typ míchacích zarážek

 • příkon a typ pohonu


ZOMAplast - plastová míchadla pro korozní prostředí přímo do výrobce.