Míchadla

Vývojem a výrobou plastových míchadel pro těžká korozní prostředí. Míchadla jsou také z hlediska vlastností materiálu určena často i pro extrémní teplotní zatížení. V ZOMAplastu se výrobou plastových míchadel zabýváme více jak 20 let.


Softwarové modely míchadel byly vytvořeny na UTB, fakultě plastikářské Zlín.


Vyrábíme v podstatě všechna míchadla dle bývalé ČSN a oborových norem:

 • lopatková míchadla
 • vrtulová míchadla
 • turbínová míchadla
 • kotvová míchadla
 • rámová míchadla
 • šroubová míchadla


Míchací systém navrhujeme sami, vč. jejich modifikací, tj.:

 • typ míchacího členu
 • počet etáží míchadla
 • poloha v nádrži (šikmé, excentricky uložené)
 • otáčkymíchadel
 • typ míchacích zarážek
 • příkon a typ pohonu