Zachycování a vypírka odplynů

Pro čištění odplynů navrhujeme a vyrábíme systémy absorpční nebo mokré elektrofiltry, pro pevné úlety systémy mokrého odprášení.


Z absorpčních systémů aplikujeme především TCA kolony, náplňové absorbéry, mlžné a pěnové pračky, kloboučkové kolony.