Směšovací systémy

Projekt a kompletace míchacích systémů s míchadly, mísícími šneky, statickými směšovači, míchacími injektory a míchacími vertikálními čerpadly.

Směšovací a dávkovací šneky


Dávkovací a ředící mixéry