Rozpouštění louhů, flokulantů, koagulantů, ředění kyselin.

Dávkovací jednotky zahrnují nádobu pro ředění tekutých nebo rozpouštění sypkých chemikálií, viskózních flokulantů i dispergačních činidel. Příslušenstvím nádoby je dávkovací panel, většinou pevně uchycený na zásobní nádobě.


Panel může být také umístěn přímo na zásobníku koncentrované chemikálie.

Je-li třeba dávkovat již zředěný roztok, je dávkovací jednotce většinou předřazen statický směšovač.


Ředící jednotky jsou využívány především k ředění viskóznějších koncentrátů – koagulanty, flokulanty a zejm. koncentrované kyseliny sírové.

V případě H2SO4 je proces ředění závislý na jeho uchlazení. Chladící jednotka je z PVDF, E-CTFE, PFA.