výrobce zařízení
z konstrukčních termoplastů

dodavatel chemických
technologií

jsme držitelem certifikátu
ISO 3834

Reaktory

V případě reaktorů jde o nádoby exponované většinou za zvýšené teploty, tlaku, často vakua, vybavené systémem míchání, topnými nebo chladícími registry, systémem rozprašování kapaliny či její aerace.


ReaktoryReaktoryReaktory


Příslušenstvím bývá odtahový systém s vypírkou odplynů a různá instrumentace čidly měření a regulace.

Technologie navíjení větších tlouštěk umožňuje provozování nádob za vyšších teplot než je obvyklé: PP-H až 120 °C PE-100 až 90 °C


ReaktoryReaktoryReaktory


ZOMAplast s.r.o.  Nábřeží Dr. E. Beneše 26  CZ - 750 02 Přerov

telefon: +420 725 528 320

mapa webu     Webdesign STUDIO VIRTUALIS