výrobce zařízení
z konstrukčních termoplastů

dodavatel chemických
technologií

jsme držitelem certifikátu
ISO 3834

Míchadla

Vývojem a výrobou plastových míchadel pro těžká korozní prostředí. Míchadla jsou také z hlediska vlastností materiálu určena často i pro extrémní teplotní zatížení. V ZOMAplastu se výrobou plastových míchadel zabýváme více jak 20 let.


Ukázka míchadla


Softwarové modely míchadel byly vytvořeny na UTB, fakultě plastikářské Zlín.

Vyrábíme v podstatě všechna míchadla dle bývalé ČSN a oborových norem:

 1. lopatková míchadla
 2. vrtulová míchadla
 3. turbínová míchadla
 4. kotvová míchadla
 5. rámová míchadla
 6. šroubová míchadla

Míchadla Doprava míchadla


Míchací systém navrhujeme sami, vč. jejich modifikací, tj.:

 • typ míchacího členu
 • počet etáží míchadla
 • poloha v nádrži (šikmé, excentricky uložené)
 • otáčkymíchadel
 • typ míchacích zarážek
 • příkon a typ pohonu

Ukázka montáže míchadla


ZOMAplast s.r.o.  Nábřeží Dr. E. Beneše 26  CZ - 750 02 Přerov

telefon: +420 725 528 320

mapa webu     Webdesign STUDIO VIRTUALIS